Ползите за природата

Има голям смисъл употребените гуми да се регенерират и рециклират, а не да се изхвърлят в реки и дерета или да се палят на открито. Те не само заемат големи пространства, но представляват голяма опасност за природата:

  • Могат да предизвикат трудно гасими пожари;
  • Разпадането им е много трудно и продължително;
  • При открито изгаряне се отделят опасни токсини, замърсяващи въздуха и водата;
  • Купищата от гуми са място за развъждане на комари и гризачи – източник на зарази и др.

Всичко това може да бъде избегнато чрез събиране и оползотворяване на употребените гуми. Главната цел на ЕКОМЕДИАНА е непрекъснато увеличаване на процента на оползотворяване, информираност на общесвеността за осъзнаване на смисъла от оползотворяване, насърчаване на бизнеса и компетентните органи да допринасят колкото се може повече за постигане на целта.