Рециклиране на употребени гуми

Специфични свойства като гъвкавост, здравина и горивни свойства, характеризиращи излезлите от употреба гуми(ИУГ) позволиха разработването на редица нови продукти с различно приложение в промишлеността и бита. През 2009г. в Европа чрез рециклиране се оползотворяват над 41% от ИУГ в сравнение с 4% през 1992г.

Излезлите от употреба гуми могат да се използват цели, нарязани или смлени.

Приложения на гумите – цели или нарязани:

В строителството:

Използването на цели или нарязани гуми в строителството се разшири през последните 10 години. Примери за такова приложение:

• Укрепване на брегове – прегради срещу ерозията, изкуствени рифове, вълноломи;
• Укрепване на насипи покрай пътищата;

Разнообразни употреби:

Протекторът може да се използва по железните и трамвайни пътища за намаляване на шума и вибрациите, а също за подметки на обувки, амортизатори или поемащи ударите подложки. Целите гуми традиционно се използват във фермите като силажни стяги.

Приложения изискващи намаляване на размера:

Има два метода за намаляване на размера – механично раздробяване и смилане при стайна температура или смилане при много ниски температури ( криогенен метод). В зависимост от размера на частиците обикновено говорим за шред, чипс, гранулат и пудра.

Истинското предизвикателство пред рециклираната смляна гума е да се разработят приложения при които характеристиките на вторичния материал да отговарят на изискванията на крайния продукт.

Нови технологии и смеси се използват за да се включи смляната гума в производството на нови изделия като:

  • Колела за голф-колички, контейнери за смет, ръчни колички, касачки на трева и т.н.
  • Изкуствени покрития на спортни зали и площадки;
  • Изкуствена тревна покривка на игрища;
  • Градско благоустрояване и пътепоказатели;
  • Павиращи блокчета и пòкривни материали;
  • Подове на конюшни/обори;
  • Предпазни настилки ( училища, детски площадки и др.); безопасни, спортни и антишок постелки. 

Асфалт, модифициран с гума:

Добавената гумена пудра удължава живота на пътната настилка, намалява шума от превозните средства и подобрява безопастността на движение при мокри условия. Независимо от неговите предимства, все още това приложение не се използва в България.

Път в Aризона(САЩ): отляво – 10 см обикновен асфалт и отдясно – 5 см асфалт модифициран с гума.
И двете настилки са положени през 1990г. Снимката е направена през 1998г.

Източник: www.rubberpavements.org