За контакт:

1415 гр. София, бул. Околовръстен път  № 110

Е-mail: ekomediana@diana-ltd.com