Екип:

инж. ИВАН  ПАНЧОВ – Председател на Съвета на директорите

ДИАНА  ЯРЪМОВА член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор

ДИАНА  ВАЧКОВА – член на Съвета на директорите и Гл. счетоводител

инж. СТОЯН ПАНЧОВ – Мениджър